Begroting

De totale kosten voor de vernieuwing van het plein bedragen ca. 100.000 euro. De opbouw is als volgt:


Kosten (afgerond, inclusief grondwerk/aanplanten/BTW) 
€ 100.000
goed doel (ca 10%)€ 2.000
directievoering/certificering€ 5.000
bomen en hagen€ 12.000
boombank€ 2.500
speelheuvel met glijbaan€ 10.000
zandspeelplaats/hek peuters€ 5.500
zandspeelplaats met schaduwdoek€ 7.000
podium€ 3.000
grote balanceerstructuur€ 20.000
kleine balanceerstructuur€ 10.000
duikelrek met vlonders€ 10.000
kruiptunnel€ 2.000
voetbaldoeltjes€ 5.000
kunstgras bestaande toestel€ 6.000
De opbrengsten zullen komen uit een mix van eigen middelen, acties, lokale sponsoren en landelijke fondsen.